Obs_uga kart zostanie uruchomiona wkrótce
PROMOCJE  Home  O firmie  Regulamin   Dostawa   Formy platnosci   Raty   Kontakt  
RTV
AGDBrak produktów do porównania
Do porównania - maksimum trzy produkty

Gadu-Gadu; 10605270 10605270
Gadu-Gadu; 10071116 10071116

Infolinia:0-801 378 101
czynna od 9.00 do 17.00


Regulamin

STRONY TRANSAKCJI • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym "rtv-agd.pl", zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot posiadający osobowość prawną

 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" jest firma Promeks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


PRZEDMIOTY TRANSAKCJI


 • Przedmiotami transakcji prowadzonych przez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" w chwili potwierdzenia zamówienia.

 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Jedynie cena zawarta w potwierdzeniu zamówienia jest ceną obowiązującą.

 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

 • Produkty przedstawione w bazie sklepu stanowią ofertę producenta, a nie są stanami magazynowymi sklepu "rtv-agd.pl"


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


 • Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub podmiot posiadający osobowość prawną. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym "rtv-agd.pl" odbywa się poprzez:


  1. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie sklepu www.rtv-agd.pl

  2. Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres podany na stronie Sklepu

  3. Przesłanie zamówienia faksem na numer 022 751 72 40ZMIANA i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ


 • Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru Nabywca ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu Nabywca może dokonać zmiany.

 • Od chwili wysłania towaru Nabywca nie może anulować zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym "rtv-agd.pl" musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia zamówienia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 72 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 • Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Nabywcę dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym "rtv-agd.pl"


FORMY PŁATNOŚCI


 • Gotówką przy odbiorze towaru.

 • Przelewem przed dostawą towaru. Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" towar zostaje wysłany na podany przez Nabywcę adres dostawy

 • Płatność karta Visa ,MasterCard ,American Express przez E-card


FAKTURY VAT, PARAGONY FISKALNE


 • Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży - faktura VAT lub paragon fiskalny;

 • W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury VAT, w zamówieniu należy podać firmę, nr NIP oraz dokładny adres siedziby przedsiębiorcy.

 • Faktura może być wysyłana w oddzielnej przesyłce.


OCHRONA PRYWATNOŚCI


 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Promeks danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

 • Prezentacja zawartości Sklepu rtv-agd.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego


DOSTAWY PRODUKTÓW


 • Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym "rtv-agd.pl" realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy "rtv-agd.pl". Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), o czym Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 • Koszt dostawy wynosi 30zł w przypadku zamówienia o wartości do 1000zł. Jeżeli koszt zamówienia przekracza 1000zł koszt dostawy wynosi 60zł przy płatności przelewem. W innym przypadku koszt dostawy od 1000 zł za pobraniem wynosi 80 zł.

 • W przypadku nietypowych lub bardzo drogich produktów zastrzegamy sobie możliwość żądania wpłacenia zaliczki po wcześniejszym uzgodnieniu jej wysokości.

 • Kurier ma obowiązek dostarczyć towar pod drzwi wejściowe budynku. Wniesienie towaru pod drzwi mieszkania nie jest dla kuriera obowiązkowe i zależy od indywidualnych ustaleń kuriera i Klienta.

 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą dokonania pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Promeks Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Klient ma możliwość samodzielnego odbioru towaru w siedzibie firmy Promeks sp. z o.o. W Łomiankach przy ul. Kolejowej 321.


REKLAMACJE, ZWROTY TOWARU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, GWARANCJE


 • Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl". Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl" lub pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

 • Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty odbioru towaru o ile towar pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie był używany, nie nosi śladów używania, ani też nie jest uszkodzony.

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 00.22.271 z późn. zmianami) Nabywca, będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży "rtv-agd.pl" bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania towaru, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie, za wyjątkiem przypadków, o których mówi art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Odstąpienie jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ,ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu. Sklep Internetowy "rtv-agd.pl" gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 • Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym "rtv-agd.pl" jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, należy skontaktować się z handlowcami Sklepu Internetowego "rtv-agd.pl".

 • Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.

 • W przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność godpodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 • Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu "rtv-agd.pl" są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep "rty-agd.pl" dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.rtv-agd.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Błędnie wskazana na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji, cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

 • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.


Koszyk jest pusty

Powiadamianie o promocjach

Zapisz sie

 
1. TV LCD SAMSUNG LE 40 B650
2. TV LCD PHILIPS 42PFL8404
3. TV LCD PHILIPS 42PFL7404
4. TV LCD PHILIPS 32PFL8404
5. TV LCD PHILIPS 37PFL8404
6. TV LCD PHILIPS 32PFL7404
7. DVD PRZENOSNE PHILIPS PET 744
8. DVD PRZENOSNE PHILIPS PET 7402
9. TV LCD SAMSUNG UE 40B7000
10. Klimatyzator SHARP CV -P09 R

 
2006-2009 xma2 ©